İhracat Hizmetleri

İhracat Hizmetleri

 

Günümüzde tüm işletmelerin yurt içindeki ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmek, pazar riskini bölerek minimize etmek, yeni siparişlerle atıl üretim kapasitesini değerlendirmek ve verimliliği arttırmak gibi amaçlar ile yönlendiği ihracat faaliyetlerinde daha başarılı sonuçlara ulaşmaları için geliştirdiğimiz İhracat Danışmanlığı Hizmeti ile KOBİ'lere çeşitli alanlarda destek oluyoruz.

İhracatı hedefleyen veya var olan ihracatlarını daha sistemli bir şekilde yürüterek arttırmak isteyen işletmelere;

  • İşletmelerin ürünleri için uluslararası pazar araştırmasının yapılması,

  • İşletmelerin ürünlerinin belirlenen ülke ve sektörlerdeki potansiyel alıcılarının tespiti ve potansiyel alıcı veritabanının oluşturulması,

  • İşletme yönetimine, ihracat akışı ve ihracat iş süreçlerine dair konularda yönetim düzeyinde ihracat eğitimleri  verilmesi,

  • İşletmelerin ihracat sistemlerinin oluşturulması, ihracat iş süreçlerinin belirlenmesi, 

başlıkları altında hizmetler sunuyoruz.